slim chino - bragg - black

by denim.lab

Sale
€59,99 €159,99

slim chino

indigo dyed + overdyed black

size 32

 

no refund